Over RoP

De weg van deze beeldhouwer

RoP

Rob Pouwels

Rob is voornamelijk autodidact. Hij is zijn werkleven begonnen als Vliegtuigbouwkundig Ingenieur en is zo’n 40 jaar actief geweest in de luchtvaart met name de ontwikkelingen rondom Schiphol.
Om de stress die dit werk met zich meebracht iets wat te compenseren werd hem aangeraden iets kunstzinnigs te gaan doen. Hiertoe heeft hij onder meer een aantal jaren Violoncello gespeeld. Medio tachtiger jaren is hij met boetseren begonnen bij de Haarlemse beeldhouwer Wim Jonker. Deze hield in het bekende atelier De Waag, aan het Spaarne in Haarlem op dinsdagavond een open atelier.
Hier heeft Rob circa 10 jaar geboetseerd naar levend model. Daar bleek al dat hij het “in zich had”. Toch bevredigde dit deel van de beeldende kunst hem niet voldoende. Hij is zich toen gaan storten op het hakken in steen. Ook dit beoefende hij in zijn vrije tijd in een open atelier in het Bloemendaalse Bos, onder leiding van Taletta Bierens de Haan.
Bij haar begon hij eind tachtiger jaren te werken op de zaterdagochtenden. Daar het werken in steen, vooral in de hardere soorten langzaam vordert, heeft hij tot nu toe een bescheiden oeuvre geproduceerd. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd, doordat van vrijwel alle beelden in steen ook een exemplaar in brons is gegoten.
Rob werkt zgn. “en taille direct” hetgeen betekent, dat hij direct uit de ruwe steen werkt zonder voorstudies. De vorm van de steen wordt door hem zorgvuldig uit gekozen, zodat deze vorm als het ware al het startproces van het werk is. Vanuit die gekozen vorm werkt hij verder volgens zijn inspiratie waaruit uiteindelijk zijn eindproduct te voor schijn komt. Hij werkt bij voorkeur buiten, omdat daar alleen het licht echt goed is.
Hij heeft bemerkt, dat enige vorm van idee te hebben voor hij begint, zijn vrijheid in het werk beperkt. Hij is dan ook zeer terughoudend in het aannemen van opdrachten, hetgeen hij tot nu toe slechts voor twee van zijn werken (Vlam en Kristallen) heeft gedaan.

Hij heeft twee keer geëxposeerd op zijn voormalige werk bij de Luchtverkeersleiding Nederland samen met anderen. Hier werd, ter gelegenheid van de opening van een nieuw deel van het kantoor, een expositie van werk van medewerkers en/of hun familieleden georganiseerd, hetgeen resulteerde in een tentoonstelling van zes exposanten onder wie de beroepskunstenaar Joop Haring uit Amsterdam. Tijdens de opening kreeg hij zeer goede complimenten van de artistieke leiding van de Amsterdamse Kunstuitleen, die veel werk in het gebouw heeft hangen.
Deze tentoonstelling leidde tot zijn eerste verkoop nl. van de 3 geëxposeerde werken in brons.
Een klein jaar later werd opnieuw een tentoonstelling in het atrium van hetzelfde bedrijf georganiseerd, dit maal een verkoop tentoonstelling van beroepskunstenaars, welke niet bij de kunstuitleen Amsterdam waren aangesloten. De kunstcommissie vroeg toen aan Rob Pouwels of hij daar ook een aantal van zijn beelden wilde exposeren hetgeen hij heeft gedaan. Deze beide tentoonstellingen hebben plaatsgevonden in het zwaar beveiligde gebouw van de LVNL, zodat deze alleen bezocht konden worden door het personeel en hun familieleden, hetgeen een beperkt publiek opleverde.

De derde maal dat hij exposeerde was de tentoonstelling in Driebergen. Dit is zijn eerste echt openbare tentoonstelling welke een startschot voor zijn optreden naar de buitenwereld is geweest. Deze tentoonstelling was samengesteld uit een groot deel van zijn werken in brons en een aantal in steen.

Rob Pouwels is inmiddels gepensioneerd en verhuisd naar Zutphen, alwaar hij heeft geëxposeerd bij de Kunstroute in Zutphen.     In  januari 2015 heeft hij een tentoonstelling gehad in Aerdt samen met de schilder Pieter Vermeulen.

Voor huidige exposities zie Activiteiten